Hathon

En fullverdig eiendomsutvikler og forvalter

Hathon Holding AS eies av Halgrim Thon og hans sønn Olav Engebret Thon. Halgrim arbeidet 31 år som eiendomsansvarlig i Olav Thon Gruppen, hvorav 18 år som administrerende direktør i det børsnoterte selskapet Olav Thon Eiendomsselskap ASA. I 2000 sluttet han i Olav Thon for å satse på sin egen portefølje.

Konsernet fokuserer på eiendomsinvesteringer hovedsakelig i Norge, Sverige og Danmark. Eiendomsinvesteringene inkluderer både langsiktige eiendomsbesittelser og flere utviklingsprosjekter. I tillegg har konsernet en del finansielle investeringer i aksjer og verdipapirer.

Halgrim Thon kontrollerer i tillegg eiendomskonsernet Øvre Holding som hovedsakelig har investeringer i Osloområdet.

 

Årsrapport 2016

Last ned Se flere rapporter

Kontakt

Hathon

Dronningens gate 6
0152 Oslo

Telefon: 22 91 06 25
Fax: 22 91 06 22
E-post: hathon@hathon.no

Ansatte

Halgrim Thon

Managing Director

Halgrim Thon

t : 22 91 06 26
m : 415 22 475
e : halgrim@hathon.no

Olav Engebret Thon

Eiendomssjef

Olav Engebret Thon

t : 22 91 07 73
m : 415 22 470
e : oet@hathon.no

Jon Erik Garås

CFO

Jon Erik Garås

t : 22 91 07 72
m : 415 22 464
e : jon@hathon.no

Martin Almerud

Teknisk sjef

Martin Almerud

m : 971 86 447
e : martin@hathon.no

Lise Smogeli

Regnskapsansvarlig

Lise Smogeli

t : 22 91 06 24
m : 976 92 944
e : lise.smogeli@hathon.no

Tone Løvgreen

 

Tone Løvgreen

t : 22 91 06 25
m : 415 22 473
e : tone@hathon.no

Stig Kjærvik

 

Stig Kjærvik

t : 22 91 06 20
m : 415 22 462
e : stig@hathon.no

Hathons miljøpolicy

Bygninger står for en betydelig andel av verdens energiforbruk. Vi ønsker å bidra til å redusere miljøbelastningen fra våre bygg gjennom vår eiendomsdrift. Vi ser på dette som lønnsomt for både miljøet, våre leietakere og oss.

  • Vi skal følge alle krav fra myndighetene relatert til det ytre miljø
  • Vi skal arbeide målrettet med effektiviserende tiltak innenfor energi og miljø