Hathon

En fullverdig eiendomsutvikler og forvalter

Hathon Holding AS eies av Halgrim Thon og Olav Engebret Thon. Halgrim arbeidet 31 år som eiendomsansvarlig i Olav Thon Gruppen, hvorav 18 år som administrerende direktør i det børsnoterte selskapet Olav Thon Eiendomsselskap ASA. I 2000 sluttet han i Olav Thon for å satse på sin egen portefølje.

Konsernet fokuserer på eiendomsinvesteringer hovedsakelig i Norge, Sverige og Danmark. Eiendomsinvesteringene inkluderer både langsiktige eiendomsbesittelser og flere utviklingsprosjekter. I tillegg har konsernet en del finansielle investeringer i aksjer og verdipapirer.

Halgrim Thon kontrollerer i tillegg eiendomskonsernet Øvre Holding som hovedsakelig har investeringer i Osloområdet.

 

Årsrapport 2017

Last ned Se flere rapporter

Kontakt

Hathon

Dronningens gate 6
0152 Oslo

Telefon: 22 91 06 25
Fax: 22 91 06 22
E-post: hathon@hathon.no

Ansatte

Halgrim Thon

Styreleder

Halgrim Thon

t : 22 91 06 26
m : 415 22 475
e : halgrim@hathon.no

Olav Engebret Thon

Daglig leder / Eiendomssjef

Olav Engebret Thon

t : 22 91 07 73
m : 415 22 470
e : oet@hathon.no

Jon Erik Garås

CFO

Jon Erik Garås

t : 22 91 07 72
m : 415 22 464
e : jon@hathon.no

Martin Almerud

Teknisk sjef

Martin Almerud

m : 971 86 447
e : martin@hathon.no

Lise Smogeli

Regnskapsansvarlig

Lise Smogeli

t : 22 91 06 24
m : 976 92 944
e : lise.smogeli@hathon.no

Tone Løvgreen

Sekretær

Tone Løvgreen

t : 22 91 06 25
m : 415 22 473
e : tone@hathon.no

Stig Kjærvik

Eiendomsdrifter

Stig Kjærvik

t : 22 91 06 20
m : 415 22 462
e : stig@hathon.no

Hathons miljøpolicy

Bygninger står for en betydelig andel av verdens energiforbruk. Vi ønsker å bidra til å redusere miljøbelastningen fra våre bygg. Dette gjør vi ved å ha fokus på miljøaspekter som er vesentlige for vår eiendomsdrift, og ved å jobbe med aktiviterer som kontinuerlig forbedrer vår miljøpåvirkning. Vi ser på dette som lønnsomt for både miljøet, våre leietakere og oss.

Vi skal følge alle krav fra myndighetene relatert til det ytre miljø, og vi skal arbeide målrettet med effektiviserende tiltak innenfor energi og miljø.

Vårt miljøregnskap kartlegger avfallsmengder og -fraksjoner, forbruk av vann og forbruk av energi i våre bygningers felles areal og felles tekniske anlegg. Miljøregnskapet er grunnlaget for vårt forbedringsarbeid.